© Ajuntament de sa Pobla. 2015. Reservats tots els drets.

  • Ajuntament de sa Pobla
  • Telèfon: (+34) 971540054
  • CIF:P0704400A
  • Fax: (+34) 971862131
  • Adreça: Plaça de la Constitució, 1. 07420
  • Coordenades UTM 31N ETRS89: 490967, 4378866 m