Edificis i serveis

Sa Congregació

Sa Congregació
Carrer del Rosari, 25
07420 sa Pobla. Tel.: 971544111
sacongregacio@ajsapobla.net
www.sapobla.cat

Sa Congregació és un emblemàtic edifici que dóna suport a les diferents iniciatives socioculturals que sorgeixen i afavoreix la participació, la creativitat, la cohesió i l’associacionisme entre el col·lectiu pobler.

El centre té un horari de 8 a les 15 hores. Però segons les activitats que hi hagi programades, l’horari d’obertura s’hi adapta amb l’objectiu de poder utilitzar l’espai com a alternativa d’oci i temps lliure.

Els serveis que ofereix el centre són:

La sala d’actes. Actualment la sala gran del centre és l'eix vertebral del edifici, amb una capacitat de 151 butaques. Les activitats principals que s’hi desenvolupen són: teatre, cinema, música, conferències, etc.

Les aules polivalents, dues a la planta baixa i dues a la planta pis d’uns 50 m2, i també un altre espai d’uns 77m2 on es realitzen tallers, reunions, cursos i altres activitats per a associacions, entitats d'àmbit social, cultural, esportiu, etc. 

Diverses associacions culturals que treballen en els àmbits social, cultural i juvenil, utilitzen les dependències del centre per treballar en el disseny de les seves activitats.

Nota històrica

(Article d’Alexandre Ballester, a Retalls de la Memòria. Edicions Albopàs. 2000)

“Fa més de mig segle, quan a sa Pobla es pronunciava la paraula "congregació", immediatament es tenia la imatge d'un casal, d'un local on es reunia una part notable dels joves poblers. A més, el mot "congregació" evocava l'indret de l'escola parroquial. Dues activitats que proporcionaven un peculiar matís dins la parla popular de l'època. L'edifici de "sa Congregació" ja existia com una gran casa amb pati a mitjans del segle XIX. Per una nota documental, sabem que el 20 d'abril de 1889 es va fundar la "Congregació dels Joves de la Immaculada Concepció i de sant Lluís Gonzaga". La que, en el llenguatge planer de la gent fou la "Congregació Mariana". Amb tot, el medalló en baix relleu que adorna la façana, sobre l'antic portal principal, porta la data de 1886. Tres anys abans que l'esmentat document.

Altres referències, com la publicada pel vicari Parera, diuen clarament que "La Congregació" de joves d'aquesta església parroquial de sa Pobla, canònicament erigida pel bisbe de Mallorca, amb el títol de la Immaculada Concepció de la Benaventurada Verge Maria, és agregada a la Primo-Primària de Roma, dia 9 d'abril de 1897. Dia 20 de novembre de 1898, el vicari general beneeix la "Casa de Sant Lluís" que ha de servir per la "Congregació Mariana".

Una altra anotació: dia 18 d'abril de 1922, a les cinc de la tarda, amb presència del bisbe de Mallorca, batle i rector, es beneeix la nova "Casa d'Exercicis", després d'una laboriosa reforma, és veïna de la "Casa de Sant Lluís", és a dir, de la "Congregació". A la vella sala d'actes de "sa Congregació", al llarg de la primera meitat del segle XX, se celebraven, cada any, nombroses activitats religioses i culturals. Tot un seguit de recitals, conferències, certàmens literaris, vetllades teatrals i concerts de música, a més de les activitats, pròpies d'una congregació cristiana, estrictament devocionals.

El rector Jaume Vallés, l'any 1961 va realitzar una total transformació de la sala d'actes. Amb dues fases de construcció la va transformar en un "cine parroquial".

Amb un escenari adient també fou teatre de recordades estrenes, com "Hotel cosmopolita" i "La ferida lluminosa" , entre d'altres. També, durant anys i anys, fou la seu de l "'Escola Parroquial". Sempre s'han de recordar els noms dels mestres Joan Caldés Reynés i el de Josep Esteve, després. I, cal no oblidar la dedicació, tan pedagògica com espiritual, que, el reverend Antoni Aguiló Valls, Don Toni Toniet, hi va esmerçar, amb autèntic fervor.

Amb unes velles parets, com a referència històrica i humana, amb el tradicional nom de "sa Congregació", passam del segle XIX al segle XXI amb la denominació de "sa Congregació. Espai jove".

L’actual edifici reformat s’inaugurà el juny de l’any 1992.

Veure planol Veure planol