Regidoria de Participació Ciutadana

Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. Quan parlem de participació ciutadana parlem d'influir en la presa de decisions de forma vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la ciutadania –que també– sinó de traspassar-los el poder.

La participació ciutadana té dos grans tipus de protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats. Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.

Antoni Simó Tomàs i Canyelles

Antoni Simó Tomàs i Canyelles
facebook twitter correo electrònic
blog    

És per a mi una enorme responsabilitat posar en marxa unes regidories que havien estat destinades a un segon pla o una extensió d’altres regidories, llevant la importància que es mereixen en tota la seva forma. Com a regidor de Participació Ciutadana, vull donar al poble la importància que es mereix com a tal i donar el gruix que es mereix en les decisions polítiques. Mitjançant les assemblees i altres mètodes de comunicació pretenc fer que la societat es fomenti en tres grans pilars: saber, decidir i canviar. Dins aquest gran marc com és aquesta regidoria pretenc posar en marxa de forma escalonada els pressuposts participatius.

Un dels meus grans reptes és la voluntat de posar en valor el futur del nostre poble: infants, adolescents i joves. Dins l’àrea de joventut donaré importància al col·lectiu més tendre de la nostra societat, no només en les activitats del poble, sinó en termes d’emancipació i ajuda i orientació laboral, formativa i personal.

De les tres regidories que en sóc el regidor la més nova és la d’innovació la qual me compromet a que sigui una gran ajuda, no només per a la institució pública, sinó per a tota la ciutadania. La creació d’una aplicació, la millora de la plana web, la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics de l’Ajuntament són uns dels meus principals objectius.