Batlia i Tinences de Batlia

Biel Ferragut Mir

Batlia. Agricultura i Comunicació

Antoni Simó Tomàs i Canyelles

1r Tinent Batle. Cultura, Innovació, Participació Ciutadana

Joan Reynés Alomar

2n Tinent Batle. Gestió Municipal i Seguretat Ciutadana

Guillem Crespí Barceló

3r Tinent Batle. Urbanisme i Esports

Catalina Munar i Etxaniz

4t Tinent Batle. Serveis Socials i Medi Ambient

Joan Pérez Comas

5è Tinent Batle. Comerç i Indústria, Economia i Hisenda

Equip de Govern

Joan Crespí Garau

Manteniment i Cementiri. Segona i Tercera Edat

Rafel Socies Tugores

Educació, Sanitat i Joventut

Pedrona Seguí Serra

Turisme, Protocol, Escoleta i Centre de Dia