Batlia i Tinences de Batlia

Antoni Simó Tomàs i Canyelles

1r tinent de batle. Cultura, Planejament urbanístic i Patrimoni històric

Joan Pérez Comas

4t tinent de batle. Economia i Hisenda, Personal i Obres públiques

Catalina Munar i Etxaniz

5ena tinenta de batle. Medi Ambient i Sanitat

Biel Ferragut Mir

2n tinent de batle. Manteniment i Serveis, Cementiri, Turisme i Protocol 

Equip de Govern

Pedrona Seguí Serra

Comunicació, Comerç, Indústria i Mercat