Comissions

Comissions

Comissió de Comptes

IXSP-PI
Biel Ferragut Mir
M. Magdalena De La Fuente Ferrà
Joan Reynés Alomar
Pedrona Seguí Serra

MÉS
Catalina Munar i Etxaniz
Rafel Socias Tugores

PSIB-PSOE
Catalina Cladera Crespí

PP
Margarita Serra Cabanellas
M. Violeta Rodríguez Martínez
José Llabrés Cladera
Joan Bernat Soler Crespí

Junta de Govern Local
President , Biel Ferragut Mir.
Vocals: Guillem Gabriel Crespí Barceló, Joan Reynés Alomar, Antoni Simó Tomàs Cañellas i Catalina Cladera Crespí.
Sessions ordinàries: els dimarts i divendres, a les 9h.

Tinences de batlia
1a. Antoni Simó Tomàs Cañellas.
2a. Joan Reynés Alomar.
3a. Guillem Gabriel Crespí Barceló.
4a. Catalina Munar i Etxaniz.
5a. Joan Pérez Comas.

Junta de Govern local
Biel Ferragut Mir, Antoni Simó Tomàs Cañellas, Joan Reynés Alomar, Catalina Munar i Etxaniz i Guillem Gabriel Crespí Barceló.

Delegacions de la batlia
Guillem Gabriel Crespí Barceló: Urbanisme i Esports.
Joan Reynés Alomar: Gestió municipal i Seguretat ciutadana, i portaveu de l’equip de govern.
Pedrona Seguí Serra: Protocol, Escoleta i Centre de Dia.
M. Magdalena de la Fuent Ferrá: Fires i Festes.
Joan Pérez Comas: Comerç i Indústria, Agricultura, Economia i Hisenda.
Antoni Simó Tomàs Cañellas: Participació Ciutadana, Joventut i Innovació.
Rafel Socias Tugores: Educació i Cultura.
Catalina Munar i Etxaniz: Serveis Socials, Mediambient i Sanitat.
Joan Crespí Garau: Manteniment i Cementiri, Segona i Tercera Edat.
Representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escoleta Huialfàs
Pedrona Seguí Serra i Rafel Socias Tugores (suplent).
It is very important for every student to be able to fullfill a great essay for Catalonia together with writemyfirstessay.com