L’Ajuntament en Ple

L’Ajuntament en Ple

La periodicitat de les sessions serà el darrer dimarts de cada mes, a les 20:30h., en horari d’hivern, i a les 21h., en horari d’estiu. En cas de coincidir en dia festiu, es durà a terme el proper dimarts laborable.

IXSP-PI
Biel Ferragut Mir
Guillem Gabriel Crespí Barceló
Joan Reynés Alomar
Pedrona Seguí Serra Maria
Magdalena De La Fuente Ferrá
Joan Pérez Comas

MÉS
Antoni Simó Tomàs Cañellas
Rafel Socias Tugores
Catalina Munar i Etxaniz

PSIB-PSOE
Catalina Cladera Crespí
Juan Crespí Garau

PP
Margalida Serra Cabañellas
Maria Violeta Rodríguez Martínez
José Llabrés Cladera
Joan Bernat Soler Crespí
Bartolomé Crespí Perelló
Joan Villalonga De Arriba
Periodicitat de les sessions ordinàries. Amb caràcter bimensual i imparells, el primer dijous del mes que pertoqui, a les 20:30 hores a l’hivern i a les 21,00 hores a l’estiu i, si aquell fos festiu, el segon dilluns a la mateixa hora. El mes d’agost serà inhàbil pel que fa a la celebració de sessions ordinàries.
Comissió informativa d’Assumptes de Ple
Tots els membres de la Corporació, amb el batle de president.
Junta de Portaveus

IXSP-PI
Titular: Joan Reynés Alomar.
Suplent: Guillem Crespí i Barceló.

MÉS
Titular: Antoni Simó Tomàs i Cañelles.
Suplent: Catalina Munar Etxaniz.

PSIB-PSOE
Titular: Catalina Cladera Crespí.

PP
Titular: Margalida Serra Cabanellas.