Representants de l’Ajuntament en diferents institucions

Representants de l’Ajuntament en diferents institucions

Consorci Pla Mirall sa Pobla:
Biel Ferragut Mir i Joan Pérez Comas (suplent).

Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB):
Biel Ferragut Mir i Guillem Gabriel Crespí Barceló (suplent).

Fons Mallorquí de Solidaritat:
Biel Ferragut Mir i Catalina Munar Etxaniz (suplent).

Consorci d’Informàtica:
Antoni Simó Tomàs Cañellas i Joan Reynés Alomar (suplent).

Parc Natural de s’Albufera:
Catalina Munar i Etxaniz i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).

LEADER II:
Joan Pérez Comas i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).

Mancomunitat del Nord:
Biel Ferragut Mir i Pedrona Seguí Serra (suplent).

Consorci Pangea Arco Mediterráneo:
Catalina Munar i Etxaniz i Joan Pérez Comas (suplent).

ASSEMBLEA DE BATLES:
Biel Ferragut Mir i Guillem Gabriel Crespí Barceló (suplent).

Representants als consells escolars
IES Can Peu Blanc: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
CEIP Tresorer Cladera: Rafel Socias Tugores i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).
CEIP Sa Graduada: Rafel Socias Tugores i Joan Pérez Comas (suplent).
CEIP Vialfás: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
IES Joan Taix: Rafel Socias Tugores i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).
CEIP Son Basca: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
Col·legi Sant Francesc d’Assís: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
CEPA Sa Pobla: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).