Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Coordinació de l’equip de premsa de la Corporació, que inclou la implantació de la comunicació mitjançant xarxes socials i els corresponents comunicats de premsa.

Regidor: Biel Ferragut Mir