Gestió municipal

Gestió municipal

Gestió i planificació dels recursos humans. Organització administrativa del personal municipal. Contractació de serveis externs.

Regidor: Joan Reynés Alomar