Serveis Socials

Serveis Socials

Coordinació amb l’àrea de Serveis Socials en els seus diversos programes assistencials: Servei d'Informació i d'Orientació, Servei de Suport a la Unitat de Convivència, Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), Servei de Menjar a Domicili, Servei d'Acompanyament i de Suport en l'Àmbit Familiar, Servei de Teleassistència.
Coordinació amb el Centre de Dia per dur a terme els diferents programes: Atenció Psicològica, Servei de Prevenció i d'Inserció, Servei d'Allotjament i de Convivència, Prestacions Econòmiques.

Regidor: Catalina Munar i Etxaniz

Enllaços:
Serveis Socials
Centre de dia