Medi Ambient

Medi Ambient

Gestió del punt verd, neteja viària de carrers, parcs i escoles, recollida de rebuig i envasos, vidre, paper i cartó, educació ambiental a les escoles. Observança de la neteja i la cura del medi ambient del poble. Incidències amb torrents. Eliminació de punts marrons (abocaments incontrolats de residus) i cura dels espais naturals.

Regidor: Catalina Munar i Etxaniz

Enllaços:
Recollida de residus a sa Pobla
La deixalleria
Recollida de voluminosos
Recollida de residus als comerços
Marca Sa Pobla
logo fundacio