Medi Ambient

Medi Ambient

Gestió del punt verd, neteja viària de carrers, parcs i escoles, recollida de rebuig i envasos, vidre, paper i cartó, educació ambiental a les escoles. Observança de la neteja i la cura del medi ambient del poble. Incidències amb torrents. Eliminació de punts marrons (abocaments incontrolats de residus).

Regidor: Catalina Munar i Etxaniz