Manteniment i Serveis

Manteniment i Serveis

Gestió dels serveis bàsics del municipi, com l'aigua potable, la neteja viària, l’enllumenat, i el manteniment dels parcs i jardins.

Regidor: Joan Crespí Garau