Segona i tercera edat

Segona i tercera edat

Relació amb les associacions de segona i tercera edat i coordinació de programes de suport.

Regidor: Joan Crespí