Participació ciutadana

Participació ciutadana

Promoure activitats adreçades a aconseguir la igualtat entre les persones. Especial protecció a les dones mitjançant la implantació del servei “Espai de Dones”. Dinamitzar l’associacionisme local, la ràdio i els diferents espais municipals d’ús públic.

Regidor: Antoni Simó i Canyelles