Innovació

Innovació

Millorar tecnològicament l’administració local renovant el parc d’ordinadors i implementant una gestió eficient dels serveis telemàtics.

Regidor: Antoni Tomàs Simó i Canyelles