Batlia i Tinences de Batlia

Antoni Simó Tomàs i Canyelles

1r tinent de batle. Cultura, Planejament urbanístic i Serveis Urbans

Biel Ferragut Mir

2n tinent de batle. Manteniment i Serveis, Cementiri, Turisme i Protocol 

Francesca Maria Mir Serra

3a tinenta de batle. Benestar social, Jovent i Escoleta

Joan Pérez Comas

4t tinent de batle. Economia i Hisenda, Personal i Obres públiques

Catalina Munar i Etxaniz

5a tinenta de batle. Medi Ambient i Sanitat

Equip de Govern

Sebastià Franch i Ramis

Seguretat i Agricultura

Biel Payeras Torrandell

Participació ciutadana, Innovació i Patrimoni

Pedrona Seguí Serra

Comunicació, Comerç, Indústria i Mercat 

Marca Sa Pobla
logo fundacio