Batlia i Tinences de Batlia

Biel Ferragut Mir

Batle. Regidor de Comunicació i Agricultura

Antoni Simó Tomàs i Canyelles

1r tinent de batle. Regidor de Medi Ambient, Drets i Benestar Social, i Planejament Urbanístic

Magdalena de la Fuente Ferrá

2a tinenta de batle. Regidora de Fires, Comerç, Indústria i Mercat

Catalina Maria Serra Vidal

3a tinenta de batle. Regidora de Cultura i Sanitat

Guillem Crespí Barceló

4t tinent de batle. Regidor d’Esports, Urbanisme i Patrimoni Històric

Antoni Caldés Gost

5è tinent de batle. Regidor de Seguretat Ciutadana i Medi Rural, Manteniment i Serveis, i Cementiri

Equip de Govern

Francesca Maria Mir Serra

Regidora de Personal, Educació i Polítiques d’Igualtat

Joan Pérez Comas

Regidor d’Hisenda, Innovació, Obres Públiques i Eficiència Energètica

María José Camuñas Reinés

Regidora de Participació Ciutadana, Turisme, Gent Gran i Jovent

Biel Payeras Torrandell

Regidor de Festes, Protocol i Mobilitat

Marca Sa Pobla
logo fundacio