DONACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA DE SA POBLA A L'ARXIU MUNICIPAL DE SA POBLA.

DONACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA DE SA POBLA A L'ARXIU MUNICIPAL DE SA POBLA.

De Bernadí Cladera, destacaríem dos aspectes: el de pobler i el de medievalista. Parlam d'ell perquè ha fet donació a sa Pobla de nombrós material i documents que va treballar al llarg de tota una vida. Les fitxes, més de 8000 repleguen quasi tota la informació que guarda l'Arxiu del Regne de Mallorca referides a la nostra vila. És una donació valuosa i que serà útil als estudiosos i investigadors. Complementarà el material del pare Josep Obrador, donat a l'Arxiu pobler l'any passat.
Amb aquesta important donació, la història local dels segles XVI, XVII i XVIII queda força documentada. La Corporació Municipal i en especial la Regidoria de Cultura volen manifestar el seu agraïment públic pel qual significa aquesta aportació al conjunt de la memòria històrica de sa Pobla.
En Bernadí Cladera i Gomila nasqué a la vila de sa Pobla el 14 d'abril de 1926. Acabada la guerra (in) Civil es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Va exercir la seva tasca docent, com a professor a l'escola de Natzaret, situat al Terreno. En Bernadí va viure a sa Pobla fins als vint-i-vuit anys, però ha mantingut el contacte amb la nostra vila al llarg de la seva vida. Ha cultivat la poesia i la història en el seu vessant de recerca de temàtiques medievals. Al llarg de molts d'anys va col·laborar amb el pare Josep Obrador MSC, en les seves tasques d'investigació històrica de temes de sa Pobla. L'obra Crestatx, publicada el 1999, és un dels màxims exponents d'aquesta tasca conjunta. Als seus noranta-sis anys viu a Ciutat de Mallorca.
La pintura ha estat una de les seves curolles i passions, per aquest motiu va participar al llarg dels anys a les trobades de pintors organitzades per l'Ajuntament pobler. Juntament amb els seus amics, Pau Pericàs, Alexandre Ballester i d'altres. Va pertànyer i participà en l'Associació de ses Jonqueres Veres.
Marca Sa Pobla
logo fundacio