Avís
  • JUser: :_load: No es pot carregar a l`usuari amb id: 284
Resolució del punts del plenari de dia 6 de juliol

Resolució del punts del plenari de dia 6 de juliol

Avui dijous 6 de juliol ha tingut lloc a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de sa Pobla, la reunió ORDINÀRIA del PLE amb el següent ordre del dia i el següent resultat:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 4 de maig de 2017 E3683................. Aprovada per unanimitat.

2. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 17 de maig de 2017 E4387 Resolucions ...................Aprovada per unanimitat.

3. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (E4221)................Aprovada per unanimitat.

4. Aprovació conveni MELIB (E.4204).......................Aprovada per unanimitat.

5. Expedient de modificació de la relació de llocs de treball de la Corporació (E 3374).......Aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern i 5 vots en contra del Partit Popular.

6. Aprovació o rebuig del preu proposat pel propietari, en l'expedient d'expropiació 4448/2017 de Miguel Bennasar Mir......Aprovada per unanimitat.

7. Concessió de l'Escut d'Or a Miquel Segura Aguiló. (E4633).............. Aprovada amb els vots a favor dels grups Independents per sa Pobla - El Pi, i Partit Popular i abstencions de MES i PSOE.

8. Bases reguladores de prestacions socials no tècniques de serveis socials de sa Pobla. (E4068)...... Aquest punt és retirat de l'ordre del dia.

9. Aprovació Conveni tipus de per concessió directa prevista nominativament al Pressupost (E.4556)...................Aprovada per unanimitat.

10. Conveni ATIB gestió padró taxa de fems. (E 4615)...................Aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Popular.

11. Moció Grup Popular ajudes per a programes de desenvolupament rural (PDR) (E4418)..............Aprovada amb els vots a favor dels grups Independents per sa Pobla - El Pi, PSOE i Partit Popular i tres abstencions de MES.

12. Moció del Grup IxSP-PI per la millora del manteniment dels trens entre sa Pobla i l'enllaç , augment de freqüències de trens i millores a l'estació de sa Pobla ja que el tren és de vital importància pel desenvolupament econòmic i turístic del nostre municipi (E4418)....................Aprovada amb els vots a favor dels grups Independents per sa Pobla - El Pi, PSOE i Partit Popular i tres vots en contra de MES.

13. Proposta de resolució de Més per sa Pobla per a la subsanació de les deficiències en les canonades del Murterar que passen pel Parc Natural de s'Albufera. (E4418)...............Aprovada per unanimitat.

14. Moció de Més per sa Pobla en defensa de la sobirania fiscal per a les Illes Balears. (E4418)............. Aprovada amb tots els vots a favor a excepció d'un vot d'abstenció del PSOE
Marca Sa Pobla
logo fundacio