Avís
  • JUser: :_load: No es pot carregar a l`usuari amb id: 284
Comissions

Comissions

Designació de la corporació en òrgans col·legiats de caràcter supramunicipal

Centres educatius:

ESCOLETA HUIALFÀS:
Titular: Francesca Mir Serra i Suplent: Joan Toni Pere Roig

IES CAN PEU BLANC:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

CEIP TRESORER CLADERA:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

CEIP SA GRADUADA:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

CEIP VIALFÂS:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

CIFP JOAN TAIX:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

CEIP SON BASCA:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

COL.LEGI
 SANT FRANCESC D'ASSÍS:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

CEPA
 SA POBLA:
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Francesca Mir Serra

Institucions:

CONSORCI PLA MIRALL SA POBLA:
Titular: Joan Pérez Comas i Suplent: Biel Ferragut Mir

FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS (SA FELIB):
Titular: Llorenç Gelabert Crespí i Suplent: Antoni Simó Tomàs Canyelles

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT:
Titular: Francesca Mir Serra i Suplent: Catalina Munar i Etxaniz

CONSORCI D'INFORMÀTICA:
Titular: Biel Payeras Torrandell i Suplent: Antoni Simó Tomàs i Canyelles

PARC NATURAL DE S'ALBUFERA:
Titular: Catalina Munar i Etxaniz i Suplent: M.ª Magdalena De La Fuente Ferrà

ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL:
Titular: Sebastià Franch Ramis i Suplent: Pedrona Seguí Serra

ASSEMBLEA DE BATLES:
Titular: Llorenç Gelabert Crespí i Suplent: Biel Ferragut Mir

Representants de l'Ajuntament de sa Pobla a les diferents comissions de seguiment als següents convenis, fundacions, consells i altres:

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de sa Pobla i l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració de sa Pobla
Titular: Catalina Munar i Etxaniz i Suplent: Biel Ferragut Mir

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de sa Pobla i Nestlé España, S.A., par a la recollida i el reciclatge de les càpsules de plàstic i d'alumini de cafè procedents de punts nets.
Titular: M.ª Magdalena De La Fuente Ferrà i Suplent: Pedrona Seguí Serra

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l'Ajuntament de sa Pobla per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes per a gent gran en situació de dependència.
1. Titular: Francesca Mir Serra 1. Suplent: Catalina Munar i Etxaniz
2. Titular: Llorenç Gelabert Crespí 2. Suplent: Pedrona Seguí Serra

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de sa Pobla per desenvolupar el programa "Alter" d'intervenció socioeducativa per a joves en risc d'exclusió.
social i escolar
Titular: Joan Toni Pere Roig i Suplent: Pedrona Seguí Serra

Conveni entre l'Ajuntament de sa Pobla i el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi
Titular: Antoni Simó Tomàs Canyelles i Suplent: Sebastià Franch Ramis

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de sa Pobla en matèria d'educació de persones adultes en el municipi de sa Pobla per al curs escolar 2018-2019
1. Titular: Joan Toni Pere Roig 1. Suplent: Guillem Crespí Barceló
2. Titular: Biel Payeras Torrandell 2. Suplent: Sebastià Franch Ramís

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'Ajuntament de sa Pobla per al reforç de les plantilles policials per a les festes de Sant Joan
Titular: Sebastià Franch Ramis i Suplent: Pedrona Seguí Serra

Fundació ACA
Titular: Antoni Simó Tomàs Canyelles i Suplent: Biel Payeras Torrandell

Comissió de Comptes

Junta de Govern Local

Tinences de batlia

Junta de Govern local

Delegacions de la batlia

.

It is very important for every student to be able to fullfill a great essay for Catalonia together with writemyfirstessay.com
Marca Sa Pobla
logo fundacio