L'AJUNTAMENT DE SA POBLA APROVA EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018.

L'AJUNTAMENT DE SA POBLA APROVA EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018.

L'Ajuntament de sa Pobla aprovar ahir vespre en sessió extraordinària de Ple l'aprovació inicial del pressupost municipal 2018. El pressupost total del 2018 és de 12.450.808,07 € i s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (IXSP-El Pi, MES, PSIB-PSOE) i els vots en contra del Partit Popular.

El pressupost d'engany baixa un 7,48% respecte al del 2017. Aquesta diferència és deguda al fet que el 2017, l'Ajuntament de sa Pobla va comptar amb un ingrés de més d'un milió d'euros provinent de la regularització de l'IBI.

Joan Pérez, regidor d'Hisenda, descada que aquest pressupost té una línia continuista amb els pressupostos d'aquests dos darrers anys i permet continuar pagant gran part del deute existent d'altres anys i altres legislatures.

"La situació financera d'aquest Ajuntament és una gran llosa que durarà tota la legislatura i no permet dur endavant iniciatives pròpies tal com un voldria," ha manifestat el regidor d'Hisenda.

Pérez valora aquest pressupost com a real, auster i viable.

Pérez destaca que a data de 31 de desembre de 2015, l'Ajuntament de sa Pobla tenia un deute amb les entitats bancàries de 8.737.048,51 € i a data de 31 de desembre de 2018 el deute serà de 4.604.322,95 €. En tres anys, la gestió d'austeritat d'aquest l'Ajuntament ha reduït el deute un 50%.

Pel que fa al capítol d'inversions cal destacar:

*El pagament de 90.000 € pel conveni de la compra dels terrenys del CEIP Son Basca.

*28.300 € en la compra de fanals per sa Ronda.

*8.000€ en la compra de càmeres de seguretat.

*164.886 € destinat al pagament d'expropiacions terrenys de sa Ronda.

*126.000 € en inversions a l'Escola sa Graduada.

*35.000€ destinats a l'adquisió de vehicles.

*25.000€ adquisió harware.

*50.000 € destinats a la compra d'un terreny superior a 8.000 m2 per la realització d'una nova escola pública a sa Pobla. Cal dir, que aquesta compra es realitzarà per licitació pública i aquesta xifra seria el primer pagament. La resta del preu licitat es pagarà de manera fraccionada. 

Marca Sa Pobla
logo fundacio