L'AJUNTAMENT CONVOCA LES VI JORNADES D'ESTUDIS LOCALS DE SA POBLA

L'AJUNTAMENT CONVOCA LES VI JORNADES D'ESTUDIS LOCALS DE SA POBLA

 

Durant la passada diada de Sant Jordi, en l'acte de presentació de l'edició de les V Jornades d'Estudis Locals (JEL) de sa Pobla, l'Ajuntament va anunciar la convocatòria de les VI JEL.


Les JEL de sa Pobla sorgeixen per promocionar i divulgar treballs d'investigació inèdits sobre aspectes diversos relacionats amb el nostre poble. Durant uns dies, els autors d'aquests estudis els exposen, de manera resumida, en sessions públiques, al final de les quals hi sol haver un intercanvi de consideracions amb el públic assistent.

L'Ajuntament vol agrair públicament la participació de les persones que han presentat treballs en les anteriors edicions de les JEL i les encoratja a presentar-ne de noves. També fa una crida perquè tothom, per relació amb el món acadèmic o per afició, s'animi a participar en aquestes Jornades que es tornen a convocar.

OBJECTIUS

– Afavorir el coneixement sobre temes diversos d'interès relacionats amb sa Pobla, des del rigor i la contrastació de la informació.
– Servir de punt de trobada i reunió per a totes les persones que han estudiat, o tenguin interès en el coneixement vinculat amb sa Pobla.
– Fomentar l’esperit crític, la inquietud pel coneixement i l’interès per entendre la història i l’actualitat pobleres.
- Donar a conèixer les comunicacions presentades mitjançant la publicació en paper i també en format digital.

ASSISTÈNCIA

Demanarem, al CEP, que l’assistència a les Jornades pugui comportar crèdits de formació permanent del professorat.

L’assistència com a oient és oberta. S’han de facilitar les dades personals i de contacte al centre de cultura ‘es Rafal’, abans del dia 15 de febrer de 2019.
També es pot sol·licitar mitjançant formulari web.

LA INSCRIPCIÓ


– Per a la inscripció de les comunicacions s’han de facilitar les dades personals i de contacte al centre de cultura ‘es Rafal’, que inclouran un resum de la comunicació d’unes 10 línies i una breu nota curricular de la persona que la presenti. El termini de presentació de la comunicació serà el dia 1 de febrer de 2019. Aquesta inscripció també es pot fer mitjançant formulari web.

LES COMUNICACIONS

– El contingut de les comunicacions podrà tractar de qualsevol aspecte d'interès vinculat amb sa Pobla.
– Les comunicacions s’hauran de presentar en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears. Hauran de ser originals i inèdites, i tenir una extensió màxima de 25 pàgines, amb il·lustracions, taules, esquemes, bibliografia i altres apartats complementaris inclosos. Se n’haurà de lliurar un exemplar en format electrònic (.doc), lletra Times New Roman de 12 punts, amb un interlineat d’1’5 punts (o similar).
– El termini per presentar les comunicacions per a les Jornades serà el 15 de febrer.
– El termini màxim de presentació de les comunicacions definitives, amb les pertinents modificacions, per a la seva publicació, serà el dia 28 de juny.
– Tant a efectes de la lectura com de la seva publicació, des de la regidoria de Cultura s'avaluaran les comunicacions per tal d’assegurar-ne la idoneïtat. Així mateix es reservarà el dret d’acceptació. – Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases, la resoldrà la regidoria de Cultura.

LA PUBLICACIÓ

L'Ajuntament de sa Pobla es reserva el dret de poder publicar el contingut de les comunicacions presentades mitjançant la corresponent edició en paper, i també en format digital, per poder arribar al major nombre de destinataris i per facilitar la recerca d'informació.

CALENDARI

  • Termini d’inscripció com a comunicant: fins dia 1 de febrer, a les 15 h.
    • Termini d’inscripció com a oient: fins dia 15 de febrer.
    • Termini de lliurament de les comunicacions: fins dia 15 de febrer.
    • Jornades: del 22 al 23 de febrer, a sa Congregació (Carrer del Rosari, 25)
    • El termini màxim de presentació de les comunicacions definitives, amb les pertinents modificacions per a la seva publicació, serà el dia 28 de juny.
Marca Sa Pobla
logo fundacio