Innovació

Innovació

Millorar tecnològicament l’administració local renovant el parc d’ordinadors i implementant una gestió eficient dels serveis telemàtics. Incloent l'administració electrònica, simplificació dels procediments, el programari i l'equipament informàtic municipal. 

Regidor: Joan Pérez Comas

Marca Sa Pobla
logo fundacio