L'AJUNTAMENT DE SA POBLA INVERTEIX 218.000 € A LA RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CAPITÀ PERE

L'AJUNTAMENT DE SA POBLA INVERTEIX 218.000 € A LA RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CAPITÀ PERE

 


L'Ajuntament de sa Pobla ha decidit emprendre les obres de renovació de les xarxes d'aigua potable, sanejament i nova canalització d'aigües pluvials al Carrer Capità Pere.

El projecte sorgeix davant la necessitat d'emprendre la renovació de la xarxa d'aigua potable existent a causa del mal estat en què es troba, ocasionant contínues fuites i malestar en els veïns.

S'aprofitarà l'actuació per rehabilitar el paviment asfàltic i així escometre una actuació de renovació integral dels serveis.

Aquestes obres tindran un termini d'execució de tres mesos i el pressupost total de les mateixes ascendeix a 218.396,53 euros.

El tram d'actuació objecte del present projecte, es troba en l'actualitat, sense xarxa integra de recollida d'aigües pluvials. Hi ha embornals de recollida i xarxes de pluvials als carrers perpendiculars que travessen amb el carrer Capità Pere. Així mateix, hi ha un tram de pluvials, entre els carrers adjacents Pau i Mercat.

D'altra banda, la xarxa d'aigua potable genera molts problemes de fuites a causa de les males condicions en què es troben les conduccions existents, generant reparacions constants i pèrdues d'aigua potable innecessàries.

Recentment s'han renovat dos trams de conducció d'aigua potable, un d'ells entre els carrers Fadrins i Santa Catalina Tomàs, d'uns 45 metres de longitud i un altre entre els carrers Pau i Mercat d'uns 35 metres de longitud.

De la mateixa manera, es decideix emprendre la renovació de les aigües residuals a causa de la seva antiguitat i falta de conservació. El Carrer Capità Pere té una longitud de 385 metres i amb aquesta actuació quedarà totalment renovada.

El projecte contempla les següents actuacions: demolició i fresat de paviment asfàltic existent; moviment de terres, xarxa d'aigües pluvials; xarxa de sanejament, xarxa d'abastament d'aigua potable i pavimentació i voreres.

"En la mesura que puguem i la situació econòmica ens ho permeti, intentarem escometre algunes obres de sanejament com aquesta. Abans de finals d'any estan previstes altres actuacions de bacheo i manteniment de carrers i camins del municipi," ha manifestat Biel Ferragut, batle de sa Pobla. Marca Sa Pobla
logo fundacio