ELS ALUMNES DEL PROGRAMA ALTER DE SA POBLA CELEBREM EL FI DE CURS.

ELS ALUMNES DEL PROGRAMA ALTER DE SA POBLA CELEBREM EL FI DE CURS.

 

"Alter" és un programa d'integració social i educativa per a joves que duu a terme la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, juntament amb la col·laboració de diversos ajuntaments de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació, cultura i Universitats.

Es tracta d'una mesura extraordinària per a les persones usuàries que demanden una formació adaptada a les seves circumstàncies, que no s'adapten al sistema educatiu ordinari i que alterna una escolaritat compartida, amb activitats eminentment pràctiques (aprenent de mecànica, de cuina, de perruqueria, de manteniment ...). Així, s'ofereix una acció formativa molt més dinàmica, pràctica i funcional mitjançant la qual les persones usuàries també reben nocions sobre habilitats socials, autoestima, normes de convivència, orientació al món laboral, etc.

D'aquesta manera s'intenta motivar l'alumnat a la formació i, alhora, evitar el desenvolupament i la cronificació de conductes no desitjades en els i les joves, així com l'abandonament prematur de l'ensenyament reglat.

El programa "Alter" és una alternativa de pràctiques formatives adreçada a joves de 14 a 16 anys.

La finalitat del programa és aconseguir el retorn a l'activitat acadèmica o bé la inserció formativa o laboral. A més, té els següents objectius:

- Combatre i atenuar l'abandonament d'una formació necessària a l'adolescència.

- Crear processos d'aprenentatge formatius més atractius i propers als interessos dels i de les joves.

- Dotar als joves i les joves d'unes competències curriculars i d'uns aprenentatges socials que evitin processos d'aïllament matriculats i matriculades en els diferents centres educatius i en règim d'escolaritat compartida.

Marca Sa Pobla
logo fundacio