DESESTIMADA LA RECLAMACIÓ JUDICIAL DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL CONTRA L’AJUNTAMENT

DESESTIMADA LA RECLAMACIÓ JUDICIAL DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL CONTRA L’AJUNTAMENT

 

El Jutjat del contenciós núm. 3 de Palma dona la raó a l'Ajuntament i desestima la demanda interposada per l'arquitecte municipal en reclamació de 409.072,56 €.

En el mes de setembre de 2013, l'arquitecte municipal interposà una reclamació judicial per import de 409.072,56 € contra l'ajuntament pobler, en la que demanava el pagament d'uns honoraris per feines de redacció de projectes i direcció d'obres realitzades entre els anys 2007 i 2011, fora del contracte de prestació de serveis que tenia amb l'Ajuntament.

De conformitat als fonaments fàctics i jurídics argumentats des d'un principi pels serveis jurídics municipals i malgrat la constatació de què es realitzaren tots els treballs objecte de factura, el Jutjat ha dictat sentència en la qual declara ha prescrit el dret de reclamar de l'arquitecte en relació a quatre dels treballs, en concret els realitzats entre els anys 2007 i 2008; així mateix, la resolució considera que els altres cinc treballs restants, realitzats entre els anys 2009 i el 2011, estaven inclosos dins l'exercici de les funcions pròpies i inherents d'un arquitecte municipal, pel que no cab reclamació econòmica al respecte.

Cal recordar que a principis de la present legislatura hi hagué un intent d'arribar a un acord transaccional entre les parts, consistent en el pagament de 270.000 € de forma fraccionada en cinc anys, que no s'arribà a subscriure, donat que el Batle afirmà que tan sols es duria a terme l'acord si hi hagués una conformitat entre tots els grups municipals i aquesta no es donà, ni dins el mateix equip de govern, pel qual es decidí continuar el procediment judicial.

La recent sentència de moment dona la raó completa a les tesis municipals inicials, encara que cap recurs davant el TSJ per part de l'arquitecte demandant.

Marca Sa Pobla
logo fundacio