APROVADA LA CESSIÓ DE TERRENYS PER AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA DEPURADA DE SA POBLA

APROVADA LA CESSIÓ DE TERRENYS PER AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA DEPURADA DE SA POBLA

 

Ahir vespre es va celebrar el Ple extraordinari del mes d'agost. El Ple va aprovar la cessió dels terrenys a l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA) per a la construcció, conservació, explotació i finançament de l'ampliació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de sa Pobla. Aquest punt de l'ordre del dia es va aprovar per unanimitat.


Els terrenys cedits a ABAQUA es troben junts a l'actual depuradora de sa Pobla i tenen una superficie de 8009,01 m². Aquests terrenys foren comprats per l'Ajuntament de sa Pobla el 8 de setembre de 2017 per 185.008,13 euros.


La cessió de la finca té com a finalitat la reforma i ampliació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de sa Pobla que s'executaran per ABAQUA en el termini de cinc anys, romanent afectada al funcionament de l'Estació Depuradora als efectes de l'article 111 del Reglament de Béns de les Corporacions Locals aprovat per RD 1372/1986.


El batle de sa Pobla, Biel Ferragut, agrair a tots els grups el vot a favor d'aquesta proposta i remarcar que el més aviat possible, sa Pobla disposarà d'una nova depuradora la qual podrà fer front, com a mínim, a les aigües brutes de sa Pobla durant els pròxims 20 anys.

Marca Sa Pobla
logo fundacio