L'AJUNTAMENT DE SA POBLA APROVA UNA INVERSIÓ D'1.147.045 EUROS

L'AJUNTAMENT DE SA POBLA APROVA UNA INVERSIÓ D'1.147.045 EUROS

 

Al Ple extraordinari celebrat el 7 d’agost, el Consistori va aprovar 9 projectes d'inversió a sa Pobla per un valor total d'1.147.045,57 euros. 

Aquests projectes són els següents:

  1. Pavimentació del carrer Vaumera en el nucli urbà de Crestatx. Total Consignació: 136.268,64 euros.
  1. Pavimentació y renovació de las conduccions de proveïment, xarxa de pluvials y sanejament en varis trams de la c/Lluna, Palou y Fred, T.M Sa Pobla. Total Consignació: 321.536,45 euros.

  2. Execució de tuberia de impulsió de agua pluvial en un tramo del C/Totxo con Arqueta de bombeig, T.M Sa Pobla. Total Consignació: 80.066,85 euros.

  3. Rehabilitació del ferm en camí accés poliesportiu, Ctra. Inca y C/Hort den Guineu i Plaça Mercat davant CEIP Tresorer Cladera, T.M Sa Pobla. Total Consignació: 106.255,80 euros.

  4. Rehabilitació del pavimento de llambordins en un tramo de c/ Lluc, T.M Sa Pobla. Total Consignació: 98.622,79 euros.

  5. Tancament Pista Polivalent Poliesportiu. Total Consignació: 108.526,41 euros.

  6. Obres Millora i Conservació Vestidors 3 i 4 Camp de Futbol. Total consignació: 69.499,93 euros.

  7. Millora del paviment esportiu de les pistes de tennis. Total Consignació: 80.666,56 euros.

  8. Remodelació de l’enllumenat públic de les diverses zones del municipi. (10 zones). Total Consignació: 145.602,14 euros.

 

Aquests projectes han estat elegits d’acord a prioritats del municipi, avalats per les valoracions dels tècnics de l’Ajuntament de sa Pobla.

Aquests projectes s'aprovaren amb els 11 vots a favor de l'Equip de Govern format per IXSP-ELPI, MÉS i PSIB-PSOE i el vot d’abstenció dels membres del Partit Popular.

Marca Sa Pobla
logo fundacio