Subvenció a infants i joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar

Subvenció a infants i joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar

Objecte i finalitat: Subvenció a infants i joves per a la pràctica esportiva dels infants i joves amb menys recursos econòmics.

Beneficiaris: infants i joves entre 3 i 16 anys.

Activitats subvencionades: activitats esportives municipals (aquàtiques, dirigides) i activitats organitzades per a clubs esportius municipals

Criteris subvenció: renda mitjana inferior a 15.000€

Quantitat màxima subvencionada: 250€

Tota la documentació la podeu trobar al següent enllaç

https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/aa359e5e-5432-490c-8968-0fd5a947bdf5/

Marca Sa Pobla
logo fundacio