Patrimoni Històric

Patrimoni Històric

Proposta i impuls dels expedients de naturalesa patrimonial inclòs el d'aprovació definitiva del Catàleg de Protecció del Patrimoni i les seves modificacions, sense perjudici de les competències que per Llei són atribuïdes al Ple de la Corporació.

Regidor: Antoni Simó Tomàs i Canyelles 

Marca Sa Pobla
logo fundacio