L’Ajuntament de sa Pobla augmenta els recursos del servei de neteja viària

L’Ajuntament de sa Pobla augmenta els recursos del servei de neteja viària

El ple de l’Ajuntament de sa Pobla ha donat llum verda a l’adjudicació del nou contracte del servei de neteja viària a l’empresa guanyadora del concurs públic, Urban Serveis. El nou contracte tendrà una duració de vuit anys i un cost anual de 452.375 euros.El nou contracte augmenta els recursos en la neteja viària del municipi incorporant maquinària nova i de darrera generació; sumant equips de feina i jornades; recull més intervencions en actes, mercats, fires i festes; una programació de neteja zonificada i, finalment, conté un apartat destinat a la conscienciació mediambiental i al desenvolupament de campanyes de civisme. El nou servei de neteja s’adapta a les noves necessitats, dimensions i infraestructures del municipi, que han variat significativament des del darrer contracte, fet ara fa onze anys.


Nova maquinària i zonificacions

El servei incrementa els efectius humans de neteja. Compta amb tres equips d’agranada mecànica i elèctrica, un de baldeig, un de fregat i una brigada polivalent. Aquesta darrera realitzarà tasques d’arranjament de la vegetació espontània, neteja d’embornals, de camins rurals, de baldeig, etc i disposarà d’un camió cisterna (15.000l). Cada equip comptarà amb dos operaris (un peó i un conductor). A més, el nou contracte es dimensiona per donar servei a tot el municipi amb més freqüències i dos torns (matí i capvespre). La regidora de Medi Ambient, Catalina Munar, explica que “cada dia es netejarà el centre i les freqüències s’intensificaran a la zona d'eixample de sa Pobla, que es netejarà dia sí i dia no. La ronda, els polígons industrials i comercials, i les urbanitzacions de Crestatx, s’Obac i Son Toni es netejaran una vegada a la setmana”.


Actes i conscienciació mediambiental

L’augment en els darrers anys dels actes públics i privats amb participació municipal ha provocat un sobrecost al servei de neteja viària degut a la manca de previsió d’aquest fet en el contracte. A més d’una millor maquinària i un equip humà més gran, la nova contrata també inclou tota una relació d’actuacions per a les festivitats per evitar els sobrecostos assenyalats. El nou servei preveu una relació de 68 actes anuals classificats segons el nivell de brutícia esperada i, per tant, de la intensitat de neteja requerida. “Per les festes de Sant Antoni hi hauria més efectius i maquinària que durant Sant Jordi”, posa per exemple Munar. A més, els diumenges el servei actuarà abans i després del mercat dominical. Finalment, es programaran un seguit de campanyes de conscienciació mediambiental i de foment del civisme. “No embrutar és la primera condició per tenir el poble net. És cosa de tots i totes”, afirma la regidora de Medi Ambient.


Duració i cost

El compromís de l’equip de govern i de l’àrea de Medi Ambient és el de garantir una qualitat del servei de neteja que es mantingui durant tots els anys de la contrata. Per això, s’ha estipulat una durada de vuit anys amb un cost anual de 452.375 euros. El batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert, es mostra molt satisfet per les millores que contempla el nou servei. “L’equip de govern de sa Pobla està compromès amb reforçar el servei de neteja viària. Estam convençuts que el nou contracte es traduirà en un poble molt més net. A banda d’això, també creim que està en les mans de tots i totes mantenir els carrers nets. El civisme és cosa de tothom”, ha manifestat. La regidora de Medi Ambient defensa amb fermesa que “és un contracte valent i dimensionat al poble que tenim. Amb aquest nou servei de neteja sa Pobla hi guanyarà, tendrem un poble clarament més net”.

Marca Sa Pobla
logo fundacio