Premi Alexandre Ballester 2020

Premi Alexandre Ballester 2020

Extracte de les bases
(BOIB 197, de 19 de novembre)

Objecte i finalitat

L’Ajuntament de sa Pobla estableix el XX Premi Alexandre Ballester (2020) amb l’objectiu de fomentar la investigació en les ciències humanes i socials. Es convoca en la modalitat d’assaig. S’hi acceptaran monografies que tractin la cultura de les llles Balears des de les més diverses disciplines.

Dotació econòmica i edició de l’obra premiada

S’estableix un premi de 800 euros i la publicació del treball guanyador. La dotació econòmica del premi anirà a compte dels drets d’autoria. L’obra premiada serà editada per Lleonard Muntaner, Editor a la col·lecció Panorama de les Illes Balears. 

Característiques de les obres presentades 

Les obres aspirants al XX Premi Alexandre Ballester d’Assaig (2020) han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada participant podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra. La temàtica de les obres és lliure sempre que s’hi tractin aspectes culturals de les Illes Balears. 

Els treballs hauran de tenir, com a màxim, una extensió de 35 folis de text més 12 fotografies en blanc i negre aplegades en un apèndix final. Les obres hauran de presentar-se en format DIN A4, mecanoscrites a espai 1,5 i per una sola cara, en tipus Times New Roman o semblant, de cos dotze. S’han de trametre tres còpies de l’original en suport paper i una còpia en suport digital, realitzada amb programari, o en format usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina es consignarà el títol de l’obra i les dades de l’autoria (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica).

Tramitació

-Sol·licituds. Mitjançant aquest model
-Presentació. Al Registre General de l’Ajuntament
-Termini. Fins dia 21 de desembre de 2020.

Tramitació electrònica: A la Seu Electrònica de sa Pobla: www.sapobla.cat>seu electrònica (tràmits destacats)>Instància general

Documentació

-Sol·licitud, segons aquest model
-Fotocòpia del DNI.
-Tres còpies de l’original en suport paper i una còpia en suport digital, realitzada amb programari, o en format, usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina es consignarà el títol de l’obra i les dades de l’autoria (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica).

En cas de tramitació electrònica, a l’apartat documentació addicional de la instància general, adjuntau: el model de sol·licitud emplenat, el treball digital i la fotocòpia del DNI.

Presentació de l’obra guanyadora

Dia 14 de gener de 2021, a les 19.00 h al Rafal (C/ Asalto, 14)

Marca Sa Pobla
logo fundacio