La Conselleria de Salut i l’Ajuntament de sa Pobla duran a terme un cribratge a la població major de 16 anys al municipi

La Conselleria de Salut i l’Ajuntament de sa Pobla duran a terme un cribratge a la població major de 16 anys al municipi

 

El cribratge es durà a terme entre els dies 6 i 9 de desembre al polígon de Can Tro, a les naus de l’empresa Nadal Comas

 

Arran de la situació sanitària actual a sa Pobla, la Conselleria de Salut i l’Ajuntament han acordat realitzar un cribratge mitjançant tests d’antígens a tota la població del municipi major de 16 anys, fent especial incidència a la franja d’edat compresa entre els 16 i els 59 anys d’edat.

La intenció d’aquestes proves és identificar un percentatge de persones amb el SARS-COV-2 que, o bé tenen símptomes lleus de la COVID-19 o bé no en tenen, per tal de reduir el nombre de contagis, disparat al llarg dels darrers quinze dies.

L’Ajuntament està posant a punt la infraestructura necessària per dur a terme el cribratge entre els dies 6 i 9 de desembre a les naus de l’empresa Nadal Comas, al polígon de Can Tro (carretera de Pollença 4-6). La població diana són les persones majors de 16 anys amb especial incidència a la franja d’edat compresa entre els 16 i 59 anys, la més castigada per la pandèmia.

Per tal d’evitar aglomeracions i assegurar el bon funcionament de les proves, s’ha organitzat el cribratge a partir de la divisió del poble en dues zones. L’eix divisori del poble són els carrers Muntanya i Plaça:

● El diumenge dia 6 de desembre el cribratge està adreçat a la població resident entre l’eix assenyalat (carrers Muntanya i Plaça) i la rotonda dels pagesos, en direcció a la mar.

● El dilluns 7 de desembre el cribratge està adreçat a la població resident entre l’eix assenyalat cap a Búger.

Es recomana acudir-hi per franges d’edat:

● De 9 a 14 h, dels 40 anys endavant.

● De 14 a 18 h, dels 16 fins als 40 anys.

Els dies 8 i 9 de desembre, que corresponen al dimarts i dimecres, estan dirigits a totes les persones que no hi hagin pogut acudir els dies anteriors i a les persones que fan feina al municipi però no hi resideixen.

Els objectius d’aquesta distribució per carrers i edats són evitar les aglomeracions, i que el servei sigui més àgil i segur. També s’han afegit dos dies lliures (sense tenir en compte el carrer de residència o l’edat) per flexibilitzar i donar facilitats a la població per fer-se la prova. No s’ha de perdre de vista la intenció que acudeixi el màxim nombre de persones al cribratge, tal com ha comentat el primer tinent a Batle, Antoni Simó Tomàs.

És imprescindible dur el DNI per fer-se la prova.

L’Ajuntament de sa Pobla col·labora amb la Conselleria de Salut i Consum en la direcció, coordinació i en les tasques logístiques de les proves de cribratge. Aquest serà el primer cribratge amb test d’antígens que es faci a les Illes Balears. Els cribratges de tests d’antígens estan indicats per les principals institucions sanitàries i societats científiques quan la incidència de COVID-19 a un territori acotat és elevada, com n’és el cas de sa Pobla. L’objectiu és detectar el nombre màxim de casos assimptomàtics per tal de frenar la corba de contagis i reduir el nombre de casos a mig termini. Amb aquesta finalitat, es demana la màxima col·laboració a la població de sa Pobla, ha conclòs el Batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert. 

 

Marca Sa Pobla
logo fundacio