Serveis Urbans

Serveis Urbans

La Regidoria de Serveis Urbans és de nova creació de la legislatura 2019-2023. La Regidoria assumeix les competències de Neteja viària i de Recollida de residus sòlids urbans (RSU). En són competència la gestió del parc verd, la neteja viària de carrers, parcs i escoles, recollida de rebuig, envasos, vidre, paper i cartó. Entre els objectius de la legislatura hi trobam una millora del servei de neteja i la recollida selectiva porta a porta.

Regidor: Antoni Simó Tomàs i Canyelles

Enllaços:
Recollida de residus a sa Pobla
La deixalleria
Recollida de voluminosos
Recollida de residus als comerços
Marca Sa Pobla
logo fundacio