CENTRE DE DIA

El servei d’estades diürnes anomenat “ Centre de Dia Huialfas”, ubicat al carrer s’oli n º17, de titularitat municipal de l’Ajuntament de Sa Pobla , és defineix com un centre d’estades diürnes per persones majors, que ofereix serveis d’acolliment i suport, amb la finalitat terapèutica i rehabilitadora durant un determinat nombre d’hores al dia, com també d’assistència per a les activitats de la vida diària a persones amb dependència.

L’objectiu general del centre de dia és millorar la qualitat de vida dels beneficiaris i dels seus familiars- cuidadors mitjantzant l’atenció personalitzada , aplicació de programes i/o tractaments específics.

Els serveis que es presten són:

-Servei de rehabilitació –fisioterapeuta
-Servei de treball social
-Servei de transport
-Servei d’alimentació
-Atenció dels usuaris en les activitats de la vida diària
-Activitats sòcio-culturals
-Programes de suport als familiars –cuidadors
-Taller de gimnàstica-manteniment
-Taller d’estimulació cognitiva
-Taller de manualitats
-Grups de conversa 
-Sortides –celebracions de festes

Els usuaris poden accedir al recurs directament al centre de dia o a traves de dependència.

Els horaris que poden gaudir són:
1-Durant tot el dia + dinar (8:00-18:00)
2-Matins sense dinar (8:00-13:00)
3-Matins + dinar (8:00-16:00)
4-Dinar + capvespres(13:00-18:00)

La modalitat d’assistència i les seves variants marcaran el preu a pagar per l’assistència del centre, segons l’ordenança fiscal reguladora dels preus dels serveis de centre de dia Huialfas o pel que regeix la llei de dependència.

C/ Oli, 14. Sa Pobla (Mallorca)
+34 971 544474
centrededia@sapobla.cat

39.767802053982, 3.01746825