Regidoria de Patrimoni Històric

Proposta i impuls dels expedients de naturalesa patrimonial inclòs el d'aprovació definitiva del Catàleg de Protecció del Patrimoni i les seves modificacions, sense perjudici de les competències que per Llei són atribuïdes al Ple de la Corporació.