Regidoria d'Economia i Hisenda

Gestió de les finances públiques municipals, amb responsabilitat directa sobre els imposts, les taxes i els preus públics. Les competències de l’àrea són: la confecció de pressuposts anuals, el control de l’activitat econòmica, pagament de les despeses, recaptació tributària i atenció integral al contribuent.