Regidoria d'Esports

Promoció, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives municipals. Planificació d’activitats.

Relació amb les entitats esportives del municipi, preferentment, i amb aquelles que, pel seu caràcter formatiu o d’esplai, no tinguin una finalitat lucrativa.

Promoció i suport a les associacions i entitats esportives locals.

Implantació dels programes municipals de promoció de l’esport a tots els nivells (esport escolar i de lleure; esport, salut i de competició)

Organització d’esdeveniments esportius (Duatló, sa Llego, Mitja Marató, Cursa Memorial Pere Pixedis, Brutal Running i Brutal Kids,..).

Formació dels diferents agents esportius del poble.

Promoció de l'activitat física i l'esport, en general.