Regidoria d'Innovació

Millorar tecnològicament l’administració local renovant el parc d’ordinadors i implementant una gestió eficient dels serveis telemàtics, Incloent l'administració electrònica, simplificació dels procediments, el programari i l'equipament informàtic municipal.