Espai de dones

Els espais de dones suposen la descentralització dels serveis de la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca. L’Espai de Dones de sa Pobla es va inaugurar el 8 de juny de 2017, a partir del corresponent conveni signat entre l’entitat insular i l’Ajuntament de sa Pobla.

El Consell de Mallorca va aprovar el Document de l'Estratègia Local per a la Igualtat, amb la intenció de desenvolupar-lo, en què consten els distints comitès comarcals, òrgans que s'han constituït entre els pobles que hi participen i estan adherits a l'Estratègia.

Sa Pobla està inscrit al Comitè Comarcal de Nord i, des de l'Espai de Dones de sa Pobla també es duen els comitès de Tramuntana i Ponent.

Des de l'Espai de Dones de sa Pobla:

-Col·laboram amb l'adhesió al Pacte de la Violència masclista i la nostra acció va destinada tant entitats i persones jurídiques, com a persones, a títol individual.

-Tramitam les ajudes econòmiques de l'art. 27 de la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

-Fomentam la participació en formació i informació, amb el programa de “Genèrica” que tenim per als ajuntaments, en tot el que faci referència a la igualtat i a la violència de gènere.