BIEL PAYERAS TORRANDELL

Càrrec
Regidor de Festes, Protocol i Mobilitat
Biel Payeras Torrandell

Va néixer a sa Pobla el 1994. És graduat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2016) i especialitzat en anàlisi de dades. Va dur a terme les pràctiques en una ONG de Drets Humans i a dues empreses relacionades amb la demoscòpia.

Participa de l'associacionisme pobler i ha treballat com a tècnic en una entitat sense ànim de lucre.

Correu electrònic

Source URL: https://www.sapobla.cat/membres/biel-payeras-torrandell