Regidoria d'Educació

Atenció als centres escolars i manteniment, neteja i vigilància dels edificis escolars públics. Incloent les relacions amb la comunitat educativa (direcció, professorat, pares, mares, associacions de mares i pares) dels distints centres oficials d'educació infantil i primària, públics, concertats i privats, així com de secundària i formació professional. Programes de formació de persones adultes.
Manteniment dels col·legis públics d'educació infantil i primària en col·laboració amb la regidoria de Manteniment.
Relacions amb la Conselleria competent en matèria d'Educació.