Resultats electorals 2019

Resultats electorals 2019

PI
Llorenç Gelabert Crespí
Sebastià Franch Ramis
Pedrona Seguí Serra
Juan Pérez Comas

MÉS
Antoni Simó Tomàs Cañellas
Catalina Munar Etxaniz
Biel Payeras Torrandell

IXSP
Biel Ferragut Mir
Guillem Gabriel Crespí Barceló
Maria Magdalena De La Fuente Ferrá

PSIB-PSOE
Francesca Maria Mir Serra
Joan Antoni Peré Roig

PP
Maria Violeta Rodríguez Martínez
Llorenç Bisquerra Cantallops
Maria Isabel Moyá Siquier
Bartolomé Crespí Perelló
Andrés Pol Socías

Resultats electorals 2019

 

Attached files