FRANCESCA MARIA MIR SERRA

Càrrec
Regidora de Personal, Educació i Polítiques d’Igualtat
Francesca Mir Serra

Va néixer a sa Pobla el 1977 i és diplomada en Treball Social per la UIB. També ha estudiat el postgrau en Interioritat, Autoestima i Assertivitat, i té formació en igualtat de gènere.

Ha treballat com a educadora a diversos centres d'acollida de dones de Càritas i a la Fundació Ires en un programa d'inserció sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat. També com a treballadora social al Servei d'Atenció Social dels Jutjats d'Instrucció i Penal de Palma.

Ha estat vinculada a l'Associació Pa i Mel com a monitora, voluntària de Protecció civil de sa Pobla i membre actiu d'associacions de mares i pares de l'escoleta o de primària.

Està molt lligada a la cultura popular de sa Pobla, sobretot en relació amb els Caparrots Minyons. És coautora del conte infantil 22 minyons

Correu electrònic