EQUIP DE GOVERN

Batle. Regidor de Comunicació i Agricultura
1r tinent de batle. Regidor de Medi Ambient, Drets i Benestar Social, i Planejament Urbanístic
2a tinenta de batle. Regidora de Fires, Comerç, Indústria i Mercat
3a tinenta de batle. Regidora de Cultura i Sanitat
4t tinent de batle. Regidor d’Esports, Urbanisme i Patrimoni Històric
5è tinent de batle. Regidor de Seguretat Ciutadana i Medi Rural, Manteniment i Serveis, i Cementiri
Regidora de Personal, Educació i Polítiques d’Igualtat
Regidor d’Hisenda, Innovació, Obres Públiques i Eficiència Energètica
Regidora de Participació Ciutadana, Turisme, Gent Gran i Jovent
Regidor de Festes, Protocol i Mobilitat