El Ple

Ple de l'Ajuntament

Periodicitat de les sessions:
Règim de sessions ordinàries.

Les sessions ordinàries del Ple es duran a terme amb una periodicitat mensual, el primer dijous de cada mes, si no és festiu. Si fos festiu, es celebraria el dijous immediat següent. El mes de gener, a fi d’evitar la coincidència amb les celebracions de Reis i de Sant Antoni el ple ordinari serà el quart dijous. Les sessions ordinàries del Ple es celebraran a les 20:30 hores els mesos d’abril a setembre ambdós inclosos i a les 20:00 hores entre els mesos d’octubre a març . Aquest horari es podrà modificar en ocasions puntuals, una vegada consultats els portaveus dels grups polítics municipals.

Els membres del Ple són:
Grup Polític Municipal: PARTIT POPULAR SA POBLA
Integrants:
Mª VIOLETA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
PEDRONA SEGUÍ SERRA
ANDRÉS POL SOCIAS
VANESSA CABANELLAS MATAS
BARTOLOMÉ CRESPÍ PERELLÓ
MARIA ANTÒNIA CRESPÍ SOCIAS
Portaveu titular: Mª VIOLETA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Portaveu suplent: PEDRONA SEGUÍ SERRA

Grup Polític Municipal: INDEPENDENTS PER SA POBLA (IxSP)
Integrants:
BIEL FERRAGUT MIR
MARIA MAGDALENA DE LA FUENTE FERRÀ
GUILLEM GABRIEL CRESPÍ BARCELÓ
ANTONI CALDÉS GOST
MARIA JOSÉ CAMUÑAS REINÉS
Portaveu titular: MARIA MAGDALENA DE LA FUENTE FERRÀ
Portaveu suplent: GUILLEM GABRIEL CRESPÍ BARCELÓ/ ANTONI CALDÉS GOST

Grup Polític Municipal: MÉS PER SA POBLA
Integrants
ANTONI SIMÓ TOMÀS I CANYELLES
CATALINA MARIA SERRA VIDAL
BIEL PAYERAS TORRANDELL
Portaveu titular: CATALINA MARIA SERRA VIDAL
Portaveu suplent: BIEL PAYERAS TORRANDELL

Grup Polític Municipal: PSIB-PSOE SA POBLA
Integrants:
FRANCESCA MARIA MIR SERRA
Portaveu titular: FRANCESCA MARIA MIR SERRA

Grup Polític Municipal: EL PI SA POBLA
Integrants:
JOAN PÉREZ COMAS
Portaveu titular:JOAN PÉREZ COMAS

Grup Polític Municipal: VOX
Integrants:
ROBERTO VICENTE DELGADO
Portaveu titular: ROBERTO VICENTE DELGADO