ANTONI CALDÉS GOST

Càrrec
5è tinent de batle. Regidor de Seguretat Ciutadana i Medi Rural, Manteniment i Serveis, i Cementiri
Antoni Caldés Gost

Va néixer a Sa Pobla l'any 1962. Té estudis de primer grau de formació professional de Mecànica d'Automòbil. Ha treballat com a cap de taller en diferents empreses durant gairebé quaranta anys. Actualment, es troba prejubilat. Sempre ha estat interessat pel món del motor, les competicions esportives, etc.

Correu electrònic